Источник: fineworld.info.

ОБНОВЕНО! - ПОБЕДА НА ЦРИК „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ДЕЛОТО ЗА „ДИСКРИМИНАЦИЯ“, ЗАВЕДЕНО ОТ СЕКТАТА „ШРИ ЧИНМОЙ ЦЕНТЪР“

Оценете
(2 гласа)

 

Храм "Св. св. Кирил и Методий" (ул. "Г. Вашингтон" № 47, гр. София)

Слава на Бога за всичко!

Още една победа за Църквата и за всички православни християни в България!

На 24 януари 2019 г. Софийският градски съд (СГС), Г.О., ІІІ-В състав с председател съдия Николай Димов и членове съдия Велина Пейчинова и мл. с. Анета Илчева постанови своето Решение № 553 във връзка със заведеното от сектата „Шри Чинмой Център“ (ШЧЦ) съдебно дело срещу светата ни Църква за „дискриминация“ по признак „убеждения“. По-конкретно искът на нео-индуистката секта ШЧЦ бе първоначално насочен срещу Софийска св. митрополия с изрично посочване името на приснопаметния Български патриарх Максим (в качеството му на Софийски митрополит), срещу храм „Св. св. Кирил и Методий” и срещу действащия при него Център за религиозни изследвания и консултации „Св. св. Кирил и Методий” (ЦРИК). В хода на делото исковете на ШЧЦ бяха трансформирани в персонална атака срещу д-р Десислава Панайотова, директор на ЦРИК – звено, което има за предмет на дейност превенцията спрямо деструктивното сектантско влияние у нас, разпространяването на общественополезна информация и консултиране по въпросите на сектите.

„Шри Чинмой Център” в цял свят е считан от експертите в областта на религиознанието и сектознанието за опасен култ, а редица международни конференции са го включили в списъците с религиозни общности, които притежават признаци на секти от тоталитарен и деструктивен тип.

Съдебният иск пред СРС на ШЧЦ от 2008 г. беше свързан с разпространяваната от страна на ЦРИК информация за същността на лъжеучението на гуруто Шри Чинмой и за опасностите, които животът в сектата крие за нейните членове. Д-р Десислава Панайотова бе обвинена от ищците в извършване на подбудителни актове на дискриминация по признак „убеждения“ на основание чл. 71, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗЗДискр.

Всъщност, в интерес на българското общество, публикуваните статии на д-р Панайотова целяха да очертаят същинския характер на ШЧЦ, чийто религиозен профил, прикриван зад „спортни прояви“ („Пробег на мира“) и „концерти“ с индийска музика, невинаги се разпознава ясно от българските институции и точно заради това представлява пряка заплаха за подрастващото поколение на България, а и за всички граждани. Този гуру-култ пряко и негативно засяга духовната и социална идентичност, религиозното самосъзнание, свободната воля, психичното и телесното здраве на своите последователи. Достатъчно е да бъде споменато, че основателят на сектата се счита за божествен, изисква пълно подчинение и медитиране пред неговия портрет, подаръци, а същевременно забранява доближаването до него без предварителното му разрешение, не допуска да бъде фотографиран вътре в помещенията за медитации, концерти и семинари, отказва да бъде сниман на видео или записван на аудио, ако записващият / снимащият няма изричното му разрешение и т.н. В международен план Шри Чинмой е рекламиран напр. като спортист - „рекордьор“, който може да вдигне сам цели слонове или пък 1044,2 кг метални тежести… Фактически сектата се стреми да привлече нищо неподозиращите адепти и да ги въвлече в поклонение пред индуистки божества и особено пред гуруто Шри Чинмой, срещу когото има и редица съдебни дела за тормоз, заведени от близки на пострадали или от бивши членове на ШЧЦ. Вследствие на цялостното учение и практика в този култ има много случаи на психични отклонения, убийства и самоубийства по целия свят.

Тук е уместно да подчертаем, че адвокат на ШЧЦ в производството пред СРС бе Маргарита Илиева, един от авторите на ЗЗДискр. и директор на Правната програма на Българския хелзинкски комитет. В прибързано ликуване при съдебното надделяване на първа инстанция в сайта на Хелзинкския комитет бе отбелязано, че „за първи път е осъден функционер на Българската православна църква за дискриминация поради пропагандата на църковни активисти срещу нехристиянски организации.“ И още: „Решението е първа стъпка в посока поставяне на функционерите на православната църква на тяхното място в едно демократично общество…“ [http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/20170728-press-sri-chinmoy/]

Софийският градски съд обаче не споделя виждането на адв. Маргарита Илиева и на съдия Методий Шушков от СРС, че действията на д-р Панайотова са довели до посочените в исковата молба вреди за ищците. Затова СГС отмени съдебното решение на СРС № І-50-114 от 03.07.2017 г. и осъди ищците от ШЧЦ.

РЕШЕНИЕТО НА СГС НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ!

От религиозна гледна точка, това съдебно дело срещу Църквата ни бе поредният опит на сектите да заглушат нейния глас, за да не бъде духовно просвещаван нашият многоизстрадал народ. От стратегическа гледна точка, съдебният иск на ШЧЦ и Хелзинкския комитет бе част от съвременната политика, характеризираща се с враждебност към св. Православие и заплатена с цел да парализира мисионерската работа на Православната Църква.

Д-р Десислава Панайотова с почит и най-топла признателност благодари на Св. Синод на БПЦ-БП, на Софийска св. митрополия, на Ловчанския митрополит Гавриил и на Пловдивския митрополит Николай, на предстоятеля на столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ ставр. ик. Александър В. Георгиев, на адв. Стефка Спиридонова и адв. Александър Тодоров, на експерта на ЦРИК Бисер Божков и на всички спомогнали с трудовете и молитвите си за извеждане на десетгодишното дело до успешен край на втора инстанция.

С това свое достойно решение съдийският състав на Софийски градски съд защити от опитите за посегателство правото на православните християни в България да изразяват свободно и публично своите мнения по компетентност, както и своите лични убеждения и да информират обществото ни за опасностите, които се крият в нездравите духовни учения и в следването на самозвани духовни водачи.  Победата на Центъра за религиозни изследвания и консултации срещу неоснователните обвинения на сектата „Шри Чинмой Център“ е шеста за ЦРИК в неговия съдебно-процесуален опит от 2006 г. насам. През изминалия период на своето съществуване дейността на ЦРИК бе счетена за напълно законосъобразна от Комисията за защита от дискриминация към НС, от СРС, СГС и ВАС по дела, заведени срещу него от „Апостолска реформирана църква“ (протестанския ХЦ „Прелом“), от ШЧЦ и от друга нео-индуистка секта – „Изкуството да живееш“ („The Art of Living“) на гуруто Шри Шри Рави Шанкар. По този начин ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий“ създава положителна съдебна практика, която е от ключово значение с оглед на бъдещи подобни дела и която би принесла голяма полза на граждани или църковни институции, които биха се оказали в положението на обвиняеми заради Истината.

Слава Тебе, Христе Боже наш, Който милуваш тези, които Те обичат, и вразумяваш онези, които се противят на Твоята свята воля.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Подробности за дейността на ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий“ можете да прочетете в: http://symvol.org/simvolnavqrata/index.php/crik

Решението на СГС можете да прочетете в:

http://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=YMaJax%2BRWJo%3D

и

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=YMaJax%2BRWJo%3D

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ! РЕШЕНИЕТО НА СГС Е ФИНАЛНО. В КРАЯ МУ СЪДЕБНИЯТ СЪСТАВ НЕ Е СЪОБРАЗИЛ, ЧЕ СУМАТА, КОЯТО ИЩЦИТЕ ОТ "Шри Чинмой център" дължат на д-р Десислава Панайотова и са осъдени да заплатят, НЕ надвишава 5000 лв. Във връзка с това СГС следва да промени решението си и да посочи, че то не подлежи на обжалване.

Според чл. 280 от ГПК

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Не подлежат на касационно обжалване:
1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв. - за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост".
 
Прочетена 1397 пъти