Источник: fineworld.info.

ИСТОРИЯ НА СИМВОЛА НА ВЯРАТА

Никео-Цариградският Символ на вярата е безупречно и неизменяемо изложение на основите на православната християнска вяра. Той е съставен от св. отци и учители на Църквата на Първия и Втория вселенски събори, които се провеждат през IV век. Вселенски събор се нарича събрание на църковните архипастири, пастири, учители и миряни от целия християнски свят, на което се изковават важни и непроменими верови формулировки и църковни правила, които имат всеобщо значение за всички православни християни от всички времена. В историята на Православната Църква до този момент има 7 всепризнати Вселенски събори. Първият вселенски събор е бил свикан в гр. Никея (Мала Азия) в 325 г., а вторият ­- в Константинопол (Цариград) в 381 г. Затова Символът на вярата, изработен по време на техните заседания, се нарича Никео-Цариградски. В утвърждаването му са участвали такива светии на Православието като св. Атанасий Велики, св. Николай Мирликийски Чудотворец, св. Спиридон Тримитунтски Чудотворец и мн. др. Всеки следващ Вселенски събор е препотвърдил православния Символ на вярата и така го е завещал на поколенията до наши дни и след нас довека. Православният Символ на вярата е един от стълбовете, върху които се крепи неизменността и спасителността на св. Православие. Всяка негова промяна представлява опит за налагане на ерес. Така например в периода 8-10 век активно са били налагани на християните на Запад еретически промени от страна на Рим и това води до официалното отпадане от св. Православна Църква на римокатолиците през 1054 г. (и индиректно на протестантите след 1517 г.). Само в Православната Църква продължава да се пази пълнотата на истината и само в нея грее светостта. Затова е важно да се придържаме към неизменния православен Символ на вярата, но не само по буква, а и по дух, по живот!

„Символ” на гръцки език означава „знак". На български език „символ на вярата" ще рече „знак на нашата вяра" или кратко изложение на нашата вяра. Когато някой ни попита в какво вярваме, най-добре е ние да отговаряме със Символа на вярата. Така няма да сгрешим и ще използваме словата, дадени на св. отци от Бог Св. Дух.

Текстът на православния Символ на вярата е бил приет на Първия вселенски събор до 8 член, а по-точно до думите „И в Светия Дух”. Вторият вселенски събор допълва текста с обогатеното съдържание на 8 член и с новите 9, 10, 11 и 12 членове:

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало;

3. Който заради нас човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Светий и Дева Мария, и стана човек;

4. и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан;

5. и възкръсна в третия ден, според Писанията;

6. и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца;

7. и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В една, света, съборна и апостолска Църква.

10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакам възкресение на мъртвите

12. и живот в бъдещия век! Амин.

Всеки православен християнин трябва да знае наизуст Символа на вярата, за да може точно да изповядва в какво вярва и така да бъде винаги готов да отговаря всекиму, който му поиска сметка за неговата надежда (срв. 1 Петр. 3:15). На никаква цена не трябва да отстъпваме от св. православна вяра, нито да се колебаем в нея или да желаем да угодим на човеци. Винаги трябва да се стремим чрез чиста вяра и действена любов да угаждаме първо на Бога. Със силата и светостта на Символа на вярата и чрез живот, съответстващ на православното изповедание, залегнало в него, можем да помогнем и на други хора по пътя към Христа и Неговото вечно царство!