Источник: fineworld.info.

БОЙНИ ИЗКУСТВА

 

Щ Р И Х И

(Очаквайте подробния ни анализ със снимков материал)

БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА са част от еднотипния проблем с навлизането на източните езически, новоезически, окултни и Ню Ейдж религии, учения и практики под формата на:

- йога и медитация

- организации за „културни изследвания и исторически реконструкции на древни традиции”

- „музикални” състави

- „танцови” формации

- „спортни” клубове за източни бойни изкуства.

Най-разпространената форма на източна духовна инвазия в България си остават сдруженията за йога и клубовете по източни бойни изкуства.

И едните, и другите твърдят, че са средища / общности, в които, както твърдят от сектата "Изкуството да живееш": „се грижим за нашето тяло и ум, като се докосваме до нашия дух (източник), което ни зарежда с енергия и хармонизира живота ни, прави ни по-щастливи, по-спокойни и по-успешни” [http://www.artofliving.org/bg-bg/%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0].

А ШИНЧОКУ клуб заявява:

„ - подпомагаме подобряването на физическата и психическата дееспособност на децата и младежите;

- развиваме, популяризираме и утвърждаваме културата на двигателната дейност като ценност в обществото;...

- да подпомагаме личностната реализация на децата и младежите чрез утвръждаването на духовните ценности и стимулиране вътрешното им Израстване.” [http://www.shinchoku.club/].

 Двигателните упражнения подобряват общата кондиция и качествата на тялото - Подвижност, Гъвкавост, Сила и Бързина.”  [http://www.shinchoku.club/obshorazvivashi-trenirovki] - запазили сме правописа на сектантските сайтове.

ОКУЛТНИ И СЕКТАНТСКИ АСПЕКТИ НА БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА

А К Ц Е Н Т И

1. Със сигурност не всички бойни изкуства носят окултен и сектантски характер. Със сигурност има бойни изкуства, в които няма дори и отделни елементи на окултизъм и сектантство.

2. Но в същото време проучването в тази сфера показва, че е напълно вярно твърдението, че в основата на редица бойни изкуства лежат ОКУЛТНИ АСПЕКТИ:

- нехристиянски религии и религиозно-философски учения – японската езическа религия шинтоизъм, будизъм, дзен-будизъм, даоизъм, пантеизъм, анимизъм и др.;

- езически, новоезически и окултни практики във вид на системни парарелигиозни, лъжедуховни и култови действия:

 -- във всяко доджо има олтар /снимка/

 -- често се използват надписи и девизи, които представляват окултно-религиозна програма, в мног случаи изписана с източни йероглифи („ПЪТ НА ХАРМОНИЧНАТА СИЛА” / ПРИЯТЕЛСТВО / СЪСРЕДОТОЧЕНОСТ) /снимка/

-- името „айкидо“ се изписва с йероглифите „ай“ (съразмерност), „ки“ (енергия) и „до“ (път) и най-общо се превежда като „път на хармоничната сила“

-- дървена пирамида = 4 прир.елемента  3 или 4 степени на духовно израстване

-- „При встъпване и слизане от татами [тепихът или подиумът за тренировки - бел. Д.П.], винаги се покланяйте към шомен или портрета на Основателя.” (Правила на доджо) Това е типична проява на гуруизъм / култ към духовен гуру

-- купичка с плодове /снимки/ ...Това са приноси, типични за източните езически религии, които се предлагат на източните божества като безкръвни жертви.

-- купичка със сол

-- ароматни пръчици

-- 3 пъти се пляска силно за прогонване на лошите ками [духове в японския шинтоизъм - т.е. бесове, б. Д.П.] и се прави поклон при започване на тренировките в редица бойни изкуства

-- медитация – (Правила на доджо) – Няколко минути преди да започне часът, вие трябва да сте загрели, да сте седнали на съответстващото на степента ви място, в тиха медитация. Тези няколко минути премахват от съзнанието ви проблемите на деня и ви подготвят за обучение.” /снимки/...

-- визуализация

-- пробуждане на вътрешните енергийни центрове - чакрите

-- управляване на вътрешната енергия

-- развиване силата на мисълта

-- сливане с енергиите на природата (животинските символи, природните елементи, цветовете) /снимки/

-- пътуванията на Изток, в Япония – форма не просто на обучение „от извора”, а – поклонничество и отдаване на религиозна почит на учителя в съответните доджо, светилища, будистки и шинтоистки храмове и други центрове. Iwama Dojo в префектурата Ибараки – светилище построено от Морихей Уешиба.       /снимки/

Така учениците и новопроизвежданите сенсеи ["учители" и треньори] от индоевропейски произход всъщност са отчуждавани и се отчуждават от св. Православие, от християнстството като култура и мироглед, и се отдават на други религиозни учения, традиции и практики.  Или в „най-добрия случай” слагат знак на равенство между различните религии.

СЕКТАНТСКИ НАЧАЛА

- гуруизъм: гуру като върховен авторитет, нерядко и авторитарен учител /яп. „о сенсей” – „велик учител” / водач с харизматични и бойни умения, който говори за „бога”, божественото, смисъла на живота, смъртта, вътрешната енергия, духовното усъвършенстване, религията, религиите... (ТЕНДОКАН ДОДЖО: В благодарствено есе от детски кеншусей – айкидо семинар през 09.2012 – майката пише: Марти иска на всяка цена да сподели, че : „Айкидото не е за да нараняваш , то е като голяма купчина енергия, която като докосваш, изригваш .“ Напомня ми да не забравям правилото : „Сенсеят винаги е прав !“ И на въпроса „Защо ?“Отговорът е „Защото Сенсеят казва така!“ - http://www.tendokandojo.com/pdf/eseta_3/Galya%20Dimitrova%20&%20Martin.pdf )

/снимки/

Изграждане на атмосфера на мистериозност и религиозна почит към основателя / великия учител и неговите приемници. В Правила на доджо” от обучаващите се се изисква да следват изповядват:

Духът на доджо е свързан директно със Създателя на айкидо и то е място, където се наследяват знанията му. Отговорност на всеки ученик е да почита това учение и искрено да го следва.

Почитайте Основателя и неговото учение така, както ви го предава вашият Сенсей.

Без разрешението на Сенсей, доджо не трябва да се използва за други цели, освен за провеждането на редовните тренировки.

Сенсей е този, който ще реши дали да ви обучава или не. Вие не можете да купите техниката. Вашата месечна вноска (при нас е месечен членски внос – бележка на преписвача, бел. пр.) ви осигурява място за практикуване и възможност да проявите благодарност за знанията, които получавате. Отговорност на всеки ученик е да плаща вноската (членския внос – бел. пр. ) навреме.

- строга йерархия и ред – напр. в „Правила на доджо” – учениците се нареждат за тренировка според степента им, часът започва и завършва със съответната церемония. Важно е да дойдете навреме и да участвате в нея, но ако сте закъснели трябва да изчакате, като седнете отстрани на татами, докато Сенсей ви позволи да се присъедините към групата.”   /снимки/

- създаване на чувство за принадлежност към духовен елит в сравнение с обикновените хора, които не се занимават с бойни изкуства  /съвременни самураи/. Докато Евангелието ни учи да бъдем слуги едни на други.

- стремежът към все по-висок дан и придобиване на най-ценния колан – черния /снимка – път.../ е инструмент за мотивация и придържане към йерархична система, която се родее не само с военната, но и с религиозната йерархичност.

Д-р Десислава Панайотова