Источник: fineworld.info.

ЦРИК Св. св. Кирил и Методий

Предлага :                                

1. Безплатни консултации за граждани, засегнати от негативно сектантско влияние.

2. Безплатни консултации за граждани с въпроси в областта на история на религиите.

3. Безплатни консултации за граждани, желаещи да задълбочат познанията си в областта на Православната християнска вяра.

4. Книги и ежемесечен бюлетин за Православие и по проблеми, свързани с другите религии, сектите, ересите, окултизма, магиите и суеверията.

5. Открити православни беседи и лекции за видовете, същността и влиянието на сектите, и за православното отношение към тях – всеки първи четвъртък в месеца, 18.00 ч.

6. Организиране и провеждане на квалификационни и научни семинари.

7. Курсове по Православие за начинаещи и напреднали – всяка събота, м. ноември – м. май.

Консултации: ет. 3 - приемен кабинет.

Лекции и курсови занимания: ет. 1 - Лекционна зала.

Е К И П:

Д-р Десислава Панайотова - директор  на ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий“

 Биография: http://symvol.org/simvolnavqrata/index.php/2016-01-17-16-49-44/kursove-po-pravoslavie/prepodavatel

 Дава богословски консултации по Православие, християнски ереси, сектознание и история на религиите. Предлага и води катехизическо обучение, запознаващо потърпевшите от секти със спасителното учение и начин на живот в св. Православие. При необходимост и желание пренасочва потърпевшите към православен духовник, юрист, социален работник и / или психолог.

  Моб. ++359 (0) 878 44 54 57

  Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Бисер Божков - експертен сътрудник на ЦРИК "Св. св. Кирил и Методий"

   

 Роден на 24.01.1968 г. в гр. Варна.

 Образование: магистър на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

  -   Богословски факултет / Специалност „Теология и Социални дейности”;

  -   Факултет по педагогика;

  -   Юридически факултет / Специалност „Юрист”. 

Работи като: епархийски съветник в Епархийския съвет на Варненска и Великопреславска св. митрополия; църковен настоятел при при храм „Света Троица”, с. Константиново (Варненско); социален работник към Агенция за социално подпомагане към МТСП / Закрила на детето.

За пострадали от сектантско влияние дава консултации в сферата на богословието, правото, социалното подпомагане, психо-социалната рехабилитация на наркозависими.

Моб. 0895 12 39 00

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Адв. Александър Тодоров - юридически експерт на ЦРИК "Св. св. Кирил и Методий"


Образование: СУ „Св. Кл. Охридски“

- Юридически факултет - магистър по Право;

- Богословски факултет - магистър по Богословие;

- Богословски факултет - СДК „Учител по Религия“.

Работи като: адвокат; хоноруван асистент в Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Димитър Цветков - психологически експерт на ЦРИК "Св. св. Кирил и Методий"

Образование:

СУ „Св. Климент Охридски” - Психология;

ПУ „Св. Паисий Хилендарски” - магистърска степен: Приложна психология.

Следдипломни специализации:

> Social services management - Academia Concordia, Bucharest, Romania

> Психологическа подкрепа при кризисни и стресови ситуации

> Работа с жертви на трафик и насилие

> Работа в екип в услуги от резидентен тип

> Екипна работа и справяне с професионалното прегаряне

Работи като: психолог; директор на Защитено жилище „Заедно”; консултант по кризисна интервенция към Държавна агенция за закрила на детето; супервизия на социални услуги към Столична община.

Дава психологически консултации за пострадали от психическо и физическо насилие от страна на секти; оказва психологическа помощ в кризисни ситуации.

Моб. 0884 74 18 15

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Петър Петров - психологически експерт на ЦРИК "Св. св. Кирил и Методий"

ОбразованиеСофийски университет „Св. Климент Охридски”

- Философски факултет, магистър по Клинична и консултативна психология;
- Богословски факултет, магистърска програма „Вяра и живот“.
 
Квалификационни курсове: Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм със завършени обучения по
> краткосрочна терапия (от преподаватели от Колумбийския университет-САЩ);
> семейна и групова терапии.
 
Работи като: клиничен психолог (Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, централно управление, гр. София), училищен психолог.
 
Дава консултации на пострадали от секти и техните семейства и/или свързаните с тях кръгове; диагностицира състоянието на потърпевшите при наличие на психически и поведенчески отклонения; при възможност оказва експертна помощ за адаптацията на хора в неравностойно социално положение и зависими от секти.
 
Моб. 0883 65 77 35

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Райна Петрова - експертен сътрудник на ЦРИК "Св. св. Кирил и Методий"

ОбразованиеСофийски университет „Св. Климент Охридски”

- Богословски факултет, бакалавър по Богословие;
- ФНПП - магистър по Начална училищна педагогика.
 
Специализация
> Трета степен на професионална квалификация по професия помощник-възпитател, специалност: "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитаването на деца" – обучение по програма към Национална агенция за професионално образование и обучение, МОН (Център за професионално обучение към „Образователен център Милениум“ ООД, София, България).
 
Работи като: начален учител и класен ръководител (гр. София); клиросен певец във всекидневните и празнични църковни богослужения (храм "Св. вмчца Параскева", гр. София).
 
Дава консултации на пострадали от секти и техните семейства; оказва подкрепа за възпитанието и споделя методически подходи за справяне с поведенчески отклонения и насилие над и сред деца.
 
Моб. 0886 67 41 94

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Духoвенство при храм „Св. св. Кирил и Методий“:

~ Ставр. ик. Александър Георгиев, председател на църковното настоятелство

~ Свещ. Захарий Димитров

Виж: ДУХОВЕНСТВО и КОНТАКТИ