Источник: fineworld.info.

ИЗТОЧНОЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ


ШКОЛА за ИЗТОЧНОЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ

Школата за Източноцърковно пеене започва своите дейности през октомври 2007 година. Тя има за цел да подготви качествени певци, като същевременно да даде възможност на възпитаниците си да разширят своя кръгозор, изучавайки допълнителни предмети, които имат връзка с певческата практика на клиросния певец. Основната ѝ цел обаче е да обучи през своя петгодишен курс църковни певци, които да задоволят нуждите на богослужението на Българската Православна Църква. Така обикновените хора, желаещи да изучат това църковно пеене, които не са семинаристи или богослови, имат възможност да изучават всичко, което е свързано с него. Крайната цел на школата е не просто да школува певци, а да създаде с Божията помощ съзнателни църковни певци, които да имат ясна представа за отговорността и важността на това служение.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

свещ. Любомир В. Янъков – почетен основател на Школата по източноцърковно пеене при храма. Завършил школа по Източноцърковно пеене при храм „Зоодоху Пигис” в гр. Атина, като ученик на Костас Ангелидис, с диплома за първопевец и преподавател, призната от Гръцката Православна Църква и гръцката държава (решение на Министерство на Културата 19794/1018/10-6-2003); магистър по богословие (с тема по източно-църковно пеене:"Диатоничните гласове според гръцките теории и българските музикоучители през XIX и XX в."); докторант по източно-църковно пеене в Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"; 2-годишна специализация по теория и практика на византийката църковна музика в „Одио Атинон” с водещ преподавател Георгиос Константину и преподаватели Ахилеас Халдеакис, Мария Александру, Флора Критику и др. Моб. тел. 0897 32 40 13.

г-н Живко  Желязков – ръководител на Школата по Източноцърковно пеене, дългогодишен член на преподавателския екип с ценен опит, който, като завършил школата от първия ѝ випуск, познава учебната програма и от гледната точка на курсистите. От години Живко Желязков е водещ църковен певец на певницата в храм "Св. св. Кирил и Методий". Моб.: 0898 87 77 27.

г-н Стоян В. Янъков – завършил школа по Източноцърковно пеене при храм „Зоодоху Пигис” в Атина, също ученик на Костас Ангелидис, с диплома за първопевец и преподавател, призната от Гръцката Православна Църква и гръцката държава с решение на Министерство на Културата 34989/1240/6-6-2008 – преподавател по Източно-църковно пеене. Моб. тел. 0887 47 91 24.

г-н Любомир Малковски - църковен певец и преподавател.

КУРС ПО ТИПИК, ХИМНОГРАФИЯ И ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК

Курсът дава необходимите за всеки църковен певец знания относно устава и реда на богослужението, историята и съдържанието на православната химнография, азбуката и начина на произношение и четене на църковнославянски език.

г-н Кирил Георгиев - синодален служител и преподавател.  Моб. тел.: 0882 43 72 26.

 КУРС ПО ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

Запознава курсистите с основите на западната нотация и класическата музикална система: музикални строеве, ладове, музикални ключове, ноти, интервали, акорди, гами, тоналности, знаци за алтерация, ритъм, темпо, размер, тактове и др.

доц. Димитър Димитров – преподавател. Завършил музикална педагогика в Теоретичния факултет на Българската държавна консерватория (сега: Национална музикална академия „Панчо Владигеров”), 32 години преподавател по Църковна музика и преподавател по Елементарна теория на западната музика в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, главен диригент на смесения патриаршески хор при патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски” в гр. София, един от основателите на мъжки камерен ансамбъл за църковна музика „Св. Йоан Кукузел-Ангелогласният”.