Источник: fineworld.info.

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСОВИТЕ ПРОГРАМИ

КУРС ЗА НАЧИНАЕЩИ

„ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАВОСЛАВИЕТО”

Ноември-Януари 

Модул І – Въведение в Православието /Катехизис/: 

» Разглеждат се основните верови истини на Православното християнство, изложени в 10-те Божи заповеди, Символа на вярата, Блаженствата и Господнята молитва. 

» Дава се задоволително обяснение на водещите християнски нравствени норми в старозаветна и новозаветна перспектива. 

» Акцентира се върху основанията да се вярва в Св. Троица и в Богочовека Иисус Христос. 

»  Обяснява се почитта към пресвета Богородица и Църквата. 

» Подчертават се водещите аспекти на християнския духовно-нравствен идеал. 

» Разглежда се възвишеният духовен смисъл на молитви като "Отче наш", Иисусовата молитва, Първосвещеническата молитва на Иисус Христос и др.

Февруари-Май 

Модул ІІ – Литургика: 

» Говори се за характера на православното християнско богослужение. 

» Разглеждат се различните видове християнски храмове, символиката на техните части и иконографската схема, според която те се благоукрасяват. 

»  Обръща се внимание на значението и функциите на свещените съсъди и одежди, използвани в богослужението, тайнствата и чинопоследованията.

» Говори се за църковната йерархия и ролята й в живота на миряните. 

» Отделя се специално внимание на православния празничен календар и на най-големите църковни празници. 

»  Проследява се развитието и дълбокия духовно-тайнствен смисъл на св. Литургия в Православната църква, както и на останалите църковни служби.

» Разглеждат се седемте църковни тайнства: св. т. Кръщение, св. т. Миропомазание, св. т. Причастие /Евхаристия/, св. т. Изповед /Покаяние/, св. т. Ръкоположение /Свещенство/, св. т. Брак и св. т. Елеосвещение.

 

КУРСОВЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ

ТЪЛКУВАНИЕ НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ НА СТАРИЯ ЗАВЕТ

Ноември-Май

»  Разглеждане на историята, живота и вярата на евреите така, както те са отразени в книги Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие, Царства /1, 2, 3, 4/, Псалтир, Песен на Песните, Иов, големите и малките пророци, и др. 

» Извличане на основоположните християнски постановки за произхода и назначението на човешкия живот. Акцентиране върху тясната връзка между Стария и Новия Завет по отношение на очаквания и дошлия Месия - Иисус Христос. 

»  Посочване на старозаветните пророчества за Неговото раждане от Девица, за възвишеното Му учение, за кръстните Му страдания, за основаната от Христос Църква и за славната Му победа над греха и смъртта.

 

ТЪЛКУВАНИЕ НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ

Ноември-Май

 

»  Проследяване на най-важните моменти от живота и обществената проповед на Иисус Христос въз основа на Четириевангелието. 

»  Подчертаване на превъзходството на Христовия пример и учение над старозаветната вяра и нравственост. 

» Разкриване на екзистенциалното значение на Христовата Жертва, смърт и Възкресение за целия човешки род. 

» Разглеждане на апостолските послания като свидетелство за най-ранната църковна история и духовния живот на първите християни. 

»  Открояване на водещите принципи на християнската духовност и етика.

» Разясняване на новозаветното учение за края на света и за настъпването на вечното Божие царство.

 

СВЕТИТЕ ОТЦИ И ВСЕЛЕНСКИТЕ СЪБОРИ НА ЦЪРКВАТА

 Част І и ІІ (двугодишен)

Ноември-Май  

» Запознаване със Свещеното Предание на Православната църква.

» Навлизане в най-ранната и средновековната история на Църквата с открояване на основните предизвикателства, с които е трябвало да се справят първите християни.

» Опознаване на характеристиките на светоотеческата мисъл: Христоцентричност, православност, дълбочина, сила, чистота, полемичност, благост и др.

» Подчертаване на ключовата роля на св. Отци в утвърждаването и съхраняването на Православната църква като кораб на спасението за целия човешки род. 

»  Исторически и догматически сведения за вселенските събори и значението на светоотеческото участие в тях.

» Запознаване с някои от шедьоврите на светоотеческата литература.

» Разглеждане на творчеството на някои от най-видните св. Отци и духовници от най-ново време.