Источник: fineworld.info.

Неделно училище за деца с увреден слух

    

Координатор на проекта и преподавател: Силвана Павлова

Училището функционира при храма от 2007 до 2016 г.

А р х и в :

 

Неделно училище за деца с увреден слух

към храм „Св св. Кирил и Методий”

гр. София - 1202, ул. „Г. Вашингтон” № 47

На 7 октомври 2007 г. отвори врати първото по рода си у нас църковно неделно училище за деца с увреден слух. Инициативата за създаването му е на г-жа Силвана Павлова - магистър богослов и жестов преводач на Съюза на глухите в България с благословението на предстоятеля на храма отец Александър В. Георгиев.

Вече почти десет години през вратите на Енорийския център преминават различни по възраст слухоувредени деца - възпитаници на Специалното училище за деца с увреден слух „Проф. Дечо Денев“ в София.  Основната част на проекта продължава утвърдената традиция,  свързана с преподаване на православно вероучение във формата на неделно училище. Основен метод на преподаване е беседата с помощта на жестов симулантен превод. Всеизвестно е, че чрез беседата, традиция завещана ни от самия Иисус Христос,  се активизира опитът на учениците, създават се условия за активно общуване и преживяване. Изключително резултатни са похватите разказ, наблюдение, дискусия и обяснение. Поради спецификата на аудиторията най-резултатен похват е визуализацията. Като цяло се използват  всички актуални форми на съвременното интерактивно обучение.

Всяка неделя от учебната година децата от Специалното училище са поканени на занятия в Енорийския център към храм „ Св. св. Кирил и Методий” от 10, 30 ч. до 12, 00 ч. Те се транспортират с осигурен от храма лицензиран превоз от Специалното училище до храма и обратно.

Основните цели на проекта са:  

1) Катехизация на децата с увреден слух;

2) Запознаване с Православната църква в исторически план;

3) Изучаване на православните празници и тяхното значение;

4) Запознаване с традиционните български православни празници;

5) Приобщаване към богослужението и църковния живот;

6) Обогатяване на духовния и нравствен живот на хората с увреден слух и техните семейства;  

7) Посещение и запознаване с църквите и манастирите в България;

8) Взимане на участие в свето тайнство Кръщение, като врата по пътя към Бога.

Неделното училище стартира всяка година в първата седмица на октомври като впоследствие занятията се провеждат всяка неделя след светата Литургия, за да бъде разясняван съответният празник.

Учебната година е разделена на две тримесечия, както следва: от началото на октомври до края на декември и от началото на февруари до края на април.

През първото тримесечие ще се усвояват новите жестове, свързани с църковния живот и терминология. Те се разяснявани с текстове от Свещеното Писание и чрез текущите църковни празници. Предвиждат се и няколко поклоннически пътувания в района на Софийската света гора. Първото тримесечие винаги  завършва с празник, посветен на Рождество Христово.

През второто тримесечие се изучава “Религия” по експерименталното учебно помагало за ІІ – ІV клас, одобрено от МОН. Отново има поклоннически пътувания и тържествено отбелязване на православните празници през периода. Учебната година завършва и с театрализирана сценка или рецитал по повод Възкресение Христово.

Считаме, че нуждата от преподаване на вероучение на деца с увреден слух е безспорна и наложителна. Липсата на образованост по отношение духовните ценности на Православието изгражда духовно и емоционално ощетени личности. Това ограбва особено осезателно децата в неравностойно положение. За жалост търсенето на Бога често подтиква към навлизане в най-различни християнски и нехристиянски вероизповедания. За да предпазим децата от сектите, смятаме, че е редно ние, като членове на БПЦ, докоснали се до истината, да се опитаме да запознаем търсещите с духовните истини и нравствените устои на Православието. Сигурни сме, че тази подготовка ще  помогне за обогатяването на вярата и духовния живот на децата с увреден слух и ще създаде в тях усещането, че всички сме равни пред Бога. Ще ги предпази от сектантска зависимост и други зависимости. Православната вяра, веднъж дадена на тези деца, ще бъде за тях крепка опора в предстоящия им житейски и духовен път. „Иисус рече: оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно” (Мат. 19:14).