Источник: fineworld.info.

КУЛТ КЪМ НЛО

Изкуствена летяща чиния в парка на немския гр. Кел (срещу Стразбург, на брега на р. Рейн)

Снимка: Десислава Панайотова


За демоничната природа на "феномена" НЛО - можете да прочетете тук 

Видеобеседа КУЛТЪТ КЪМ НЛО ДНЕС - ОТНОШЕНИЕТО НА СВ. ПРАВОСЛАВИЕ (4 февруари 2016 г.)