Источник: fineworld.info.

НЕДЕЛНО У-ЩЕ ЗА ДЕЦА В НОРМА

 

Преподавател от 2021 г. насам: Наталия Донкова, моб. тел. 0876 561 600

Неделното училище за деца при храм "Св. св. Кирил и Методий" има дълга и успешна история през XXI век. Първоначално в първите му години то започва работа със слухоувредени деца, ръководени от Светлана Павлова чрез жестомимичен език. От 2016-2018 г. училището се трансформира за обучение на деца в норма с преподавател Станислава Ламбова. От 2021 г. насам дейността на училището се ръководи от Наталия Донкова и работи предимно с деца от начален етап.

Вероучението цели да подпомогне възпитанието и духовното развитие на децата, техните умения за молитва, благо общуване, активно добротворство и социална отговорност. Обучението стъпва върху учебниците на Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия, но се комбинира и с множество други учебни и художествени материали. То спомага за придобиването на задълбочени, трайни знания в дългосрочен план, изградени върху истините на православното християнско учение и начин на живот. Нравствените цели са насочени да се развие у децата православен и възвишен мироглед, който да ги укрепи като личности и да подпомогне живота им в бъдеще.  Чрез обучението в нашето Неделно училище се възпитават в детските души благоговейни чувства на любов и вярност към Троичния Бог, на почит към Пресвета Богородица,  ангелите, светиите, на послушание към родителите, учителите и Църквата, на любов към ближните. Децата се запознават с богослужението, светините, традициите на Църквата и празниците й, както и със Свещеното Писание и Свещеното Предание като живо наследие.  В часовете се изучават уроци, стихотворения, молитви,  както и задължително се включват  различни, визуални интерактивни  средства, разнообразни дидактически игри, филми, тестове, тържества.  Играта  разчупва урока по вероучение, прави го интересен, забавен, подпомага образователния процес, като предоставя по-ефективен начин за възприемане  и усвояване на материала от страна на учениците. Играта създава положителна и емоционална атмосфера на споделяне, близост, единство и съпричастност. В часовете децата имат тетрадки и безплатни учебници, водят записки. Записват заглавието на новият урок и  съответния план. Рисуват, апликират, дори в енорийската кухня готвят постни и блажни ястия според периода, в който се намират.

Заниманията са разпределени в три учебни часа: ок. 9:00 ч. - Св. Литургия в храма, ок. 10:00 ч. в Енорийската сграда на 3 етаж децата имат закуска, преглед на домашните, преподаване на новия материал, ок. 11:00 ч.  - затвърждаване на материала чрез игри, рисуване, въпроси и отговори, свободен разговор. След часовете около обяд децата имат възможност да поиграят заедно в църковната градинка на люлките и пързалките. След взимането от родителите им, те могат да се включат и в неделната почерпка с възрастните енориаши в енорийската трапезария. За  празниците се организират тържества, милосърдни проекти в полза на деца, лишени от родителски грижи или други нуждаещи се. Планират се поклоннически пътувания. Провеждат се викторини и концерти в Енорийската зала, където децата и техните родители изявяват своите таланти.

Учебната година е от м. октомври до м. май.

С децата учим за Бога, общуваме, напредваме в себепознание, богопознание и богообщение. За радост, сила и спасение!

Заповядайте!


 От архива: