Источник: fineworld.info.

НЕДЕЛНО У-ЩЕ ЗА ДЕЦА В НОРМА

Училището функционира до 2016 г.

А Р Х И В:

Водещ преподавател: Станислава Ламбова

Вероучението не е обикновен предмет, то се  докосва  до душите на децата, така че и подходът и методът на преподаване трябва да е съобразен с духовното развитие на децата общо, но и в индивидуален план. Религиозно – образователните цели са  насочени да се постигнат  основни, задълбочени, трайни знания в дългосрочен план, изградени върху истините на православното християнско учение. Нравствените цели са насочени да се развие у децата православен, религиозно-нравствен мироглед, като ръководещи са основните  християнски добродетели, да се развие у децата  доброто, за  да се постигне оцелостяване и християнско развитие на личността им.  Целта е също да се възпитат у тях  благоговейни чувства към  Троичния Бог, Пресвета Богородица,  светиите, Църквата, богослужението, светините, както и да възприемат детските сърца Свещено Писание и Свещеното Предание като живо слово и живо предание с неговата боговдъхновеност,  историчност, истинност и спасителност.  В часовете се изучават молитви,  както и задължително се  включват  различни, визуални интерактивни  средства, разнообразни дидактически игри, филми.  Играта  разчупва урока по вероучение, прави го интересен, забавен, подпомага образователния процес, като предоставя по-ефективен начин за възприемане  и усвояване на материала от страна на учениците. Играта създава положителна и емоционална атмосфера за работа.В часовете децата имат тетрадки, водят записки. Записват заглавието на новият урок и  съответния план.  

 

 

Използват  учебни помагала:

1. Библия за деца / 2009г.- издателство Слънце –София;

2. Евангелие  в преразказ за деца /2014г.- Ловчанска Света Митрополия;

3. Учебен библейски атлас –Д-р. Тим Даули;

Часовете са разпределени в  два учебни часа по 45 мин., съответно първи час вероучение, а вторият час е рисуване или  пеене, редувайки се през неделя.  В програмата разбира се, биха  могли  да настъпят  известни  изменения, при гостувания на други неделни училища, тържества, поклоннически пътувания или  др.  църковни мероприятия. Децата обичат разнообразни инициативи. Часовете  по рисуване са в  синхрон с уроците по вероучение. Тематично и практически подпомагат затвърждаването  на знанията.  Работи се и по определени задания или проекти, като  например  - синодалния конкурс  „Възкресение Христово“. Часовете по рисуване  също са интересни и разнообразни, използват се  различни техники, което също провокира  интереса на учениците, като целта е да се развие творческият им  потенциал.  Преди празника Рождество Христово по традиция организираме посещение в дом за деца, лишени от родителски грижи. По този проект децата собственоръчно изработват невероятни картички, събират средства, с които те, заедно с техните  родители,  закупуват подаръци и лакомства за онеправданите си връстничета.  

Учим за Бога, общуваме, напредваме в себепознание, богопознание и богообщение. Дай, Боже, за спасение!

Учебната година е от м. октомври до м. май.