Источник: fineworld.info.

Дарения за Храма

Дарения за храм „Св. св. Кирил и Методий”

Ако желаете да направите дарение за храма, можете да изпращате средства до следната банкова сметка: 

 

Адрес: 

УниКредит Булбанк АД 

гр. София – 1000, ул. „Ив. Вазов“ 1 

----------------------------------------------------------  

Банкова сметка:

IBAN BG07UNCR 70001520521504

---------------------------------------------------------- 

BIC код - UNCRBGSF 

----------------------------------------------------------  

Основание за внасяне:

Молим в тази графа да уточните конкретния получател на Вашето дарение.  

Например: 

Храм „Св. св. Кирил и Методий“ 

или 

Център за религиозни изследвания и консултации „Св. св. Кирил и Методий“ (ЦРИК)

или

Библиотека

или посочвате

друго конкретно звено или дейност към храма. 

Това уточнение е необходимо, за да бъдат използвани дарените средства по предназначение – напр. за  благоукрасяването на храма, за поддържане на уеб-сайт-а, за издаване на духовно-просветна литература, за организиране на конференции и семинари и т.н.

Бог да благослови добрите ни начинания! Амин.