Источник: fineworld.info.

СМЕСЕН КАМЕРЕН ХОР "Петър Динев"

    

СМЕСЕН КАМЕРЕН ХОР „ПЕТЪР ДИНЕВ“

ПРИ ХРАМ

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ГР. СОФИЯ

Смесен камерен хор при храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София, е  създаден през 2000 г. от неговия настоящ диригент Боряна Найденова. Състои се от 16 млади певци, които с усърдие и любов вече 15 години озвучават неделните и празнични богослужения в храма. Неговите многогласни полифонични изпълнения се съчетават в пълно единомислие и хармония с традиционното източноцърковно пеене на клиросните певци, като по този начин разкриват богатството и многообразието в музикалното осъществяване на богослужебните текстове. 

Хорът със своята всеотдайност и любов към служението в храма пази и продължава неговото достойно музикално наследство, завещано от прочутия диригент, педагог и композитор Петър Динев, който близо 50 години развива своята дейност именно тук. От миналата 2015 година църковният хор при храм „Св. св. Кирил и Методий“ носи името на Петър Динев.

В репертоара на хора присъстват многобройни творби от целия годишен богослужебен кръг. Хорът изпълнява прекрасни, добре известни творби на наши и чужди автори: Петър Динев, Добри Христов, Павел Чесноков, Сергей Рахманинов, П.И. Чайковски и много други. Освен популярния и обичан църковен репертоар, хорът вече си е спечелил известност като изпълнител на новосъздадени или новооткрити творби на наши и чужди композитори, които до определен момент са били неизвестни на църковната и музикална общественост.

През своята двудесетилетна история хорът осъществява успешни концертни програми у нас и в чужбина, участва в наши и чужди фестивали, в радио- и телевизионни предавания, в църковно-певчески специализации.

Диригент на хора е д-р Боряна Найденова, докторирала в НМА „Панчо Владигеров”. Нейната творческа дейност е изцяло свързана с хоровата музика. Докторската й работа е свързана с изследване на старата християнска музика. Развива концертна, изследователска и педагогическа дейност. Вокален педагог на Националната хорова капела "Светослав Обретенов".

Паметна снимка на обновения състав на хора с двете дъщери на хористка от поколението храмови певци, дирижирани от самия Петър Динев