Источник: fineworld.info.

СЛОВО на ставр. ик. Александър В. Георгиев на премиерата на книгата "Апокалипсис. Тълкувание на книга "Откровение", том 1

Оценете
(1 глас)

 

9 юли 2018 г.

Енорийски център „Св. св. Кирил и Методий”

П Р Е М И Е РА

 на книгата

АПОКАЛИПСИС

Тълкувание на книга "Откровение"

Т. 1 - Седемте златни светилника

 от

архим. Атанасий Митилинеос

 Издание на храм„Св. св. Кирил и Методий”

с предстоятел ставр. ик. Александър Величков Георгиев

ОЧАКВАНИЯ ОТ ПРИСЪСТВИЕТО НА ИЗДАНИЕТО В БОГОСЛОВСКИЯ И ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА ПРАВОСЛАВНИЯ  ХРИСТИЯНИН В БЪЛГАРИЯ

ВАШЕ ПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

ВАШЕ ВИСОКОБЛАГОГОВЕЙНСТВО,

ДОСТОЧТИМИ ОТЦИ,

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

БРАТЯ И СЕСТРИ,

С голямо вълнение и благодарност към Бога заставам пред вас, за да набележа някои от най-съществените очаквания и духовни ползи от излизането на книгата на архимандрит Атанасий Митилинеос „АПОКАЛИПСИС. Тълкувание на книга “Откровение”. Том 1 - Седемте златни светилника” в български превод.С тези очаквания, разбира се, сме и по отношение на следващите томове на книгата!

Още в началото държа да подчертая, че книгата е израз на твърдото ни изповядване на спасителната православна вяра в Пресветата Троица – Отца, Сина и Св. Дух. Книгата е израз на нашата светла надежда в неотменимите Божии обещания за нашето спасение и чрез нея ние заявяваме, че благоговейно очакваме срещата с нашия Спасител и се готвим за нея със същата жажда, със същото умиление, със същия трепет, с които св. апостоли са ни завещали да чакаме Второто пришествие на Месия – Христос Господ. Книгата е израз и на нашата любов към всички вас, за които Господ казва в Първосвещеническата Си молитва към Отца: „Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и Аз не съм от него. Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина” (Йоан 17:15-17).

Да, Господи, Твоето слово е истина и живот за нас, защото не само чрез земния хляб живеем, но и „с всяко слово, което излиза от Божии уста” (Мат. 4:4). Ето това слово, чрез което да се очистим, с което да наситим душите си и чрез което да се издигнем в богосързецание, даде Бог да бъде брилянтно и подробно изтълкувано от архимандрит Атанасий Митилинеос в беседите му върху книга Откровение на св. Йоан Богослов. Бог даде топлата и жива проповед на архим. Атанасий да достигне и до българския народ като продължение на святото дело на апостолската Петдесетница, в което за Св. Дух разните човешки езици не са преграда, а напротив – средство за достигане на Божието откровение до всеки един от нас. И тъй като нашият храм е под закрилата на равноапостолните ни просветители, на изобличителите на ересите и на забележителните преводачи на Свещеното Писание св. братя Кирил и Методий, убедени сме, че с тяхната духовна подкрепа нашето начинание се увенча с успех! То извира от присъщата на Църквата учителна мисия, плод е на дългогодишната катехизаторска дейност в храм„Св. св. Кирил и Методий” и е неин светъл венец.

Преводът, редакцията и издаването на „АПОКАЛИПСИС” се превърна в общо дело – в „литургия след литургията”, осъществено от духовенството заедно с наши преподаватели, църковнослужители, енориаши и курсисти по Православие, много от които като доброволни сътрудници вложиха компетентността и вярата си в завършването на книгата. Защото всички бяхме уверени, че дълбоките отечески наставления на архим. Атанасий Митилинеос са златни семена, които ще принесат голяма духовна полза и ще родят здрав плод в душите на читателите. Голямото достойнство на българския превод е, че запазва живото слово на о. Атанасий, който се е преставил в Господа през 2006 г., но при четенето на неговите тълкувания сякаш ставаме поредните слушатели на беседите му, изнасяни преди ок. 30 години. Така по примера на св. отци на Православната Църква, той и след блажената си кончина продължава да ни просвещава, да ни благославя с отеческата си обич и да ни укрепява за богоугоден живот.

В книгата особено впечатление прави смелостта на архим. Атанасий при изобличаването на ересите и сектите, както и неговата неподкупност спрямо силните на деня. С тези си качества той се нарежда до най-чистите и достойни представители на съвременното православно богословие, за които най-насъщната грижа е да служат на хората за спасението на техните души. Пастирската грижа на о. Атанасий за нас се ражда в недрата на живото му и любвеобилно общение с Господа. Заради това той казва: „Все още не сме отхвърлени поради ужасното ни безразличие и неразкаяни грехове... Слава да бъде на Светия Троичен Бог за това, че Неговата любов желае отново да ни нахрани с небесната манна на божественото Му слово” (из: „АПОКАЛИПСИС. Тълкувание на книга „Окровение”. Т. 2 - Седемте печата”, беседа 1).

По отношение на православното богословие у нас очакванията ни от присъствието на новоиздадената книга са следните:

~ да обогати богословската литература, посветена на православната новозаветна херменевтика, т.е. на тълкуванието на Свещеното Писание на Новия Завет на български език;

~ да допринесе за разпространението на здравите светоотечески традиции в тълкуването на библейската книга „Откровение”;

~ да отслаби тенденциите за осветскостяване на нашето отношение към Бога, към Божието слово и към нашите духовни задължения като православни християни;

~ да посочи пагубните последствия от модернизма в православното богословие и необходимостта да се придържаме към неподправения и неизменен светоотечески дух.

По отношение на православното образование у нас очакванията ни от присъствието на новоиздадената книга са следните:

~ да подпомогне преподавателите в Духовните ни семинарии и в Пловдивската духовна академия по отношение на тяхното преподаване на новозаветните дисциплини;

~ да подпомогне преподавателите по Вероучение за деца и по Катехизис за възрастни в църковните училища при храмовете на БПЦ-БП в и извън България във връзка с уроците и курсовете, посветени на Новия Завет;

~ да подпомогне преподавателите в светските училища в тяхното преподаване на предмети като Литература и „Религия-Християнство”;

~ да подпомогне академичните преподаватели в богословските факултети и катедри у нас по отношение на новозаветните богословски дисциплини;

~ да подпомогне учениците, курсистите и студентите, съответно - по Вероучение, по Катехизис или по богословие в задълбоченото и правилно разбиране на св. Библия;

~ да подпомогне всички православни християни, които се самообразоват в къщи чрез четене на православна литература.

По отношение на духовния живот на православните вярващи у нас очакванията ни от присъствието на новоиздадената книга са следните:

~ да възпита в тях правилно разбиране на библейските пророчества за края на света;

~ да породи във вярващите здравословно есхатологично безпокойство, което държи човека буден и бдителен за духовното му развитие, за съвременните процеси в света и за знаците на последните времена. За тази духовна полза от четенето и разбирането на книга „Откровение” архим. Атанасий казва, че това, което научим от беседите му, „не бива само да ни трогва и да си остава на нивото на сухото знание, а да се превърне в дело, в промяна, в духовно възраждане. Трябва да имаме есхатологично безпокойство в живота си, т.е. да преживяваме тези неща вътре в себе си, да се безпокоим за края на живота си, за края на историята. Това безпокойство да се всели в душата ни, което не значи, че оптимизмът ще изчезне от живота или че ще изчезне радостта, защото радостта е плод на Светия Дух” (из: „АПОКАЛИПСИС. Тълкувание на книга „Окровение”. Т. 2 - Седемте печата”, беседа 1).

~ да предпази вярващите от нездраво любопитство, от крайни убеждения и лъжливи учения за края на света, които днес се разпространяват твърде много по целия свят и могат да превърнат нашите вярващи в псевдоправославни християни, в еретици, в радикализирани сектанти или в хора с психични отклонения;

~ да „осоли” вярата ни и да укрепи верността ни към Бога, Който ни обещава славна, нетленна победа и нищо по-малко от вечното Си и блажено царство;

~ да изпълни живота ни с радост и копнеж по Бога, с праведност и светост без повече отлагане!

По отношение на невярващите и на неправославните хора у нас очакванията ни от присъствието на новоиздадената книга са следните:

~ да постигне мисионерската цел за промяна в тяхното мислене, в отношението им към Бога, към св. Православие, към Православната Църква, към личния им и обществен живот;

~ да приобщи мнозина от тях към св. Църква чрез св. тайнство Кръщение;

~ да обърне мнозина еретици и сектанти и да ги привлече в лоното на Православната Църква, която е единственият кораб на спасение от греха, от злото, от лъжеученията и от втората, вечната смърт – т.е. от необратимата отдалеченост спрямо Бога.

Ето колко ползи очакваме да се излеят върху нашето общество с появата в България на книгата „АПОКАЛИПСИС”, том I, като вярваме, че Бог ще сподоби читателите й с още блага, според както е Нему угодно. Затова и всесърдечно благодарим на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх г-н г-н Неофит, с чието благословение излиза новата ни книга. Искрена благодарност отправяме и към настоящия игумен на манастира на архим. Атанасий Митилинеос - „Успение Богородично и св. Димитър“ („Комниниу“) - Негово Високопреподобие архим. Поликарп Сарманиотис за безкористното му благословение българският превод да се осъществи без да бъдат търсени каквито и да било авторски права от нашето издателство.

И накрая, но не по важност, а както подобава всичко да завършваме с Бога, най-вече отправяме прослава и благодарение на Отца и Сина и Св. Дух, Който и в наше време не ни оставя без добри наставници във вярата. Чрез тях – добрите учители и истинските духовни пастири, Господ ни държи в ревност и дръзновение, за да стоим добре пред Него, да ходим праведно по Неговите пътища и да помним думите Му, които са сладки и в най-горчивите изпитания на нашия живот: „Бъди верен до смърт, и ще ти дам венеца на живота” (Откр. 2:10). Амин!

~~~~~~~~~~~

Снимка: Мариана Коева

 

Прочетена 1413 пъти