Источник: fineworld.info.

ОТКРИТА БЕСЕДА на 1 февруари: ЗАЩО ПАПА ФРАНЦИСК I „РЕДАКТИРА” МОЛИТВАТА "ОТЧЕ НАШ"?

Оценете
(5 гласа)

Заповядайте на откритата ни беседа на тема: Защо папа Франциск I „редактира” молитвата "ОТЧЕ НАШ"?
Тя ще се проведе на 1 февруари 2018 г. в София в храм „Св. св. Кирил и Методий”

Лектор ще бъде д-р Десислава Панайотова, директор на Енорийския център и ЦРИК „Св. св. Кирил 

и Методий”.
Въз основа на Свещеното Писание и светоотеческото учение по време на лекцията ще бъде осветлен неизменният смисъл на думите "и не въведи нас
в изкушение..." от Господнята молитва, която е дадена на Църквата от Самия наш Господ и Спасител Иисус Христос. Ще бъде анализиран и опитът
за редактиране на тази молитва от страна на римо-католическия папа като разясним, че липсват каквито и да било догматически и канонически
основания за подобна обновленческа намеса в свещения текст на "Отче наш".
Беседата ще се проведе в Лекционната зала на Енорийския център при храм „Св. св. Кирил и Методий”, ет. 1.
Адрес:
Ул. "Г. Вашингтон" № 47
Гр. София
Тел. 02 983 14 85
Уебсайт: symvol.org
Дата на провеждане: 1 февруари (четвъртък) 2018 г. – 18,00 ч.
ВХОД СВОБОДЕН
З А П О В Я Д А Й Т Е !

 

 

 

Прочетена 2321 пъти