Источник: fineworld.info.

НЕОИНДУИСТСКИ СЕКТИ

ФОНДАЦИЯ

 "ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ"

на гуруто ШРИ ШРИ РАВИ ШАНКАР

Във връзка с поредната по-масова проява на тази секта у нас и като израз на загриженост за здравето и благопреуспяването на младите хора в България и на целия ни народ, желаeм да уведомим българската общественост за това, че религиозната "фондация" от неоиндуистки тип „Изкуството да живееш” има за цел да привлича последователи чрез фестивали, семинари, продажба на книги и други пропагандни материали, както и чрез "центрове за щастие" и своя търговска верига от магазини за  биохрани и продукти.  Прикрити зад добри лозунги като: "Разкриване на безкрайността", "Разкрий едно ново измерение на живота си...", "Преживей безкрайността в себе си", „Без цигарен дим!”, „Без алкохол!”, "Мастърклас по медитация" и др., гуруто-основател Шри Шри Рави Шанкар и неговите български активисти пропагандират своето религиозно учение и култа към самия гуру като при това трупат и определени финансови печалби. Внушава се, че сте канени на събитие за себепознание и релаксация, а се оказва, че целят да Ви въвлекат в неоиндуистки култ, почитащ лъжливите индуистки езически божества и самия Шри Шри Рави Шанкар. 


Шри Шри Рави Шанкар 

Допреди няколко години сектата наричаше своя гуру със споменатото по-горе име. От известно време, обаче, той е с "повишен" статут и вече към името му прибавят и ГУРУДЕВ (GURUDEV), което означава "учител-бог".

Цената за участие в този фалшив култ е материална и духовна - плащаш прескъпи билети (295 лв., 495 лв. или  510 лв. за два дни) за започващия днес семинар в НДК. И още по-страшното: плащаш с душата си. Известно ни е колко много хора са се доверявали на подобни "духовни учители" и впоследствие се оказва, че вместо вътрешен мир и освобождение от стреса, изпадат в униние и депресия, получават бучене в ушите, стигат до самоизолация и безпътица в живота.

Тъй като сме убедени, че е недопустимо български държавни, общински, културни и други институции да поддържат подобни организации, пък било то и при заплащане на големи суми за наем на зала, предоставяме този анализ за инфомиран избор и размисъл.

 Фондация „Изкуството да живееш” - религиозен култ

Основателят на Фондация „Изкуството да живееш” (ИЖ) е неоиндуисткият гуру Шри Шри Рави Шанкар, роден в Индия през 1956 г. Същинската му биография е недостъпна и неясна. В рекламната му биография се използват характерните за неоиндуистките религиозни култове пропагандни клишета, подчертаващи неговата духовна изключителност още от детска възраст, световната му известност, дължаща се на инициативите му за мир и здравословен начин на живот, както и обществения му авторитет, основаващ се на активна социална дейност в различни направления. В официалните уебсайтове на организациите, свързани с Шанкар, в брошурите, списанията, книгите и дисковете, издавани от тях, целенасочено се публикуват негови снимки с известни личности, за да се убеждава обществеността в значимостта на благотворителната и "духовна" дейност на гуруто. В същото време дори инструкторите, т.е. хората, работещи за ИЖ, не знаят достатъчно за живота на своя духовен водач.

Така или иначе официално се разпространяват няколко биографични момента, които ясно показват, че:

1. Шри Шри Рави Шанкар е самообожествяващ се религиозен водач. Той от малък се бил посветил на дълбока медитация, знаел наизуст един от водещите религиозни текстове на индуизма „Бхагават Гита” (???), на 26-годишна възраст бил получил божествено откровение за дихателната практика „сударшан крия”; наричан е от почитателите си „Негово Светейшество” и „Негова Божествена милост”, „Духовният господар на хилядолетието”; изнася лекции с теми „В търсене на Бога”, „Вярата е състояние на ума”; пише книги като „Бог обича шегата” и издава много други аудиокасети и компактдискове с подобни заглавия; последователите му практикуват култ към гуруто, който се изразява в молитви и в принасяне на дарове пред портрета му.

Самият Шанкар пише: «Бог – това е цялото съществуване. /.../ Този, който гледа – това е самият Бог. Бога можете да откриете в сърцевината на самите себе си.» [1] И още: «По Вашата истинска природа Вие сте Бог. Когато сте невинни, когато сте самата покорност, вие сте Бог.» [2] Т.е. според Шанкар разлика между него и Бога, между Бога и човека няма. [3]

2. Фондация „Изкуството да живееш” развива нерегламентирана религиозна дейност под прикритието на социални мисии, йога курсове, медитационни семинари и културни прояви.

В официалния й български сайт четем: „Фондация „Изкуството да живееш” (The Art of Living Foundation) е хуманитарна и образователна неправителствена организация с дейност в над 150 страни по света. Нашата дейност има за цел да усъвършенства човека като личност и да го насърчи да работи в полза на обществото. Образователните програми и курсове за самоусъвършенстване на фондация „Изкуството да живееш” предлагат техники за освобождаване от стрес, подобряване на здравето, концентрацията и паметта, повишаване на съзнанието и постигане на хармонични отношения между хората. Нашата мисия е глобализиране на духовността и постигане на мир на нивото на индивида, обществото, нацията и света като цяло. Фондация "Изкуството да живееш" работи със специален консултативен статут към Икономическия и обществен съвет (ECOSOC) на ООН, участва в работата на множество организации, включително и на Световната здравна организация (WHO).” [4]

3. Като твърди, че не е религиозна организация и че в инициативите й могат да се включват хора с най-различна религиозна и нерелигиозна принадлежност, Фондация „Изкуството да живееш” използва метода на подвеждането с цел привличане на неосведомени нови членове и въвеждането им в сферата на индуистките езически религиозни култове.

- ИЖ организира често концерти и семинари за начинаещи, които не се отличават с открито религиозен характер. Но на тях се медитира, раздават се агитационни и рекламни материали, които целят задълбочаването на заниманията на заинтересуваните в следващи скъпо платени курсове и религиозни церемонии.

- На втория-третия ден от някои базови семинари на участниците се раздават листа с напечатани тарнскрибирани санскритски текстове, които представляват „баджан”-и (песни) със съдържание, което е абсолютно неясно за новопрохождащите в дихателните упражнения. Ако някой попита за смисъла им, му се отговаря, че в тях се пее за нас хората, за светлината, любовта и радостта от живота. Всъщност, в тях се възпяват индуистки божества като Шива, Нараяна и мн. др.

- По време на курсовете за напреднали вече се практикува поклонение пред гуруто Шри Шри Рави Шанкар (обикновено пред портрета му), слушат се и се гледат негови аудио- и видео лекции, раздават се индивидуални „мантри” за произнасяне (молитвени формули), разкрива се повече за учението на гуруто. Хората се призовават да пренесат тези практики и у дома и да си организират неделни „сатсанг”-и – събрания на единомишленици, извършващи групова медитация, групови дихателни упражнения и религиозни церемонии в чест на Шанкар и индуистките божества.

- За още по-напреднали последователи се организират специални семинари за тренинг на бъдещи лидери, които се ангажират да разпространяват идеите и практиките на Фондация ИЖ по целия свят.

4. Опасни моменти в учението и практиките на Фондация ИЖ.

Чрез внушението, че ИЖ работи с ООН и че съдейства за премахване на несправедливостите, болестите и стреса от живота на съвременния човек, Фондацията ИЖ се опитва да обезсили критичното мислене на обществото, за да възприемо то по-лесно следните спекулативни и безотговорни идеи:

- „Няма добро и зло” (думи, изричани от Шанкар и от негови подчинени и верни инструктори по време на множество лекции по целия свят).

- „Самопознанието се състои в това да възприемаш всеки човек като парцалена кукла. Никой не притежава каквато и да било фиксирана индивидуалност..." [5]

- Съществуването на света е плод на божествената игра. Бог "...просто си играе, натискайки всички ваши бутони..."[6] "...Той говори: не възприемайте нищо насериозно, всичко това е игра. Всичко това прилича на сън." "Направете целия си живот една игра. В нея няма нито назначение, нито цел – няма нищо." [7]

- Внушава се необходимост от пълно подчинение и преклонение пред Шри Шри Рави Шанкар. „Вие принадлежите на Бога, вие принадлежите на Господаря, на света. Чувство за принадлежност - и страхът си отива. Аз принадлежа на Бога, на моя Учител, на моя Господар, моят Учител се грижи за мен. Божественото се грижи за мен.” [8]

- Дихателните и медитативни практики, извършвани от неподготвени участници, каквито са младежите и възрастните в повечето масови събрания по време на базовите семинари, спектаклите и концертите на ИЖ, могат да предизвикат фалшиво усещане за щастие, удовлетворение, себереализация и еуфория чрез изкуствено провокиране на отделянето на хормона ендорфин.

Тези и други внушения и медитативни практики, макар и да минават под знака на борбата със стреса, обездвижването, тютюневата, наркотичната и алкохолната зависимости, съдържат голяма опасност за свободата, физическото и психическото здраве и за хармоничното развитие на младия човек, тъй като могат да доведат до разрив с усещането му за действителността, до отслабване на чувството му за отговорност и за необходимост от полагане на сериозни усилия по житейския му път. Особено опасен е фактът, че Фондация „Изкуството да живееш” приучва своите членове към несамостоятелно и безкритично мислене, и култивира в тях търсене на наслада от отказа да практикуват свободен личен избор заради абсолютния авторитет на гуруто Шри Шри Рави Шанкар, който се представя като мост към вечността и божествеността за всички негови духовни ученици. Не на последно място така се набират дарения и невинни хора, които доброволно да работят за финансовите интереси на Фондацията, загърбвайки личния си живот, семейната си и професионална реализация.

ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий” призовава да не се обвързваме с инициативите и проявите на Фондация „Изкуството да живееш”, а напротив – да осъзнаваме и разясняваме нейната прикрита култова същност и гуру-ориентацията й, което всъщност представлява хула срещу Бога.


 Икона на Иисус Христос - автори: Студио "Димчовски" (Димчо и Антония Димчовски) - иконата не може да се копира или разпространява без изричното съгласие на иконописното студио

Позволяваме си да ви припомним, скъпи читатели, че през 2012 г. сектата изгуби заведеното от самата нея съдебно дело срещу нашия ЦРИК "Св. св. Кирил и Методий", в което претендираше, че с превантивната си просветна дейност ние пречим на нейните прояви и заплашваме нейните права. "Фондацията" даже сама оттегли жалбата си срещу нас на втора инстанция. Сектите не обичат Църквата, не приемат Богочовека Христа, лъжливо се представят като толерантни към Него и към Православието. Сектите не милеят за спасението на човешката душа и фактически погубват целия човек - с душата и тялото му. Ето защо Господ Иисус Христос ни заръчва да бъдем бдителни: "Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение" (Мат. 26:41) и да не приемаме лъжемесиите, които се стремят да ни прелъстяват, за да се поклоним на тях (каква мерзост!), вместо на истинския Бог. В Евангелието Синът Божий ни предупреждава: "ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. Ето, казах ви отнапред" (Мат. 25:24-25).

Благодарим Ти, Спасителю, че ни изкупи и спаси, обнови и възкреси със Своята жертва и със Своята победа.

Благодарим Ти, Света Троице, че ни просвети и възроди със Своята милост и освещаваща благодат.

Дай ни, Боже наш, да Ти бъдем верни като светиите, да Те славим и да Ти служим вовеки веков! Амин.

Д-р Десислава Панайотова, директор на ЦРИК "Св. св. Кирил и Методий"

Бележки:

Цитати и снимки от сайта на сектата: artofliving.org/bg-bg

[1] Шри Шри Рави Шанкар. Капли света. Изд. Московского центра ИЖ, б. г.

[2] Шри Шри Рави Шанкар. Стучи в дверь изо всех сил. Изд. Московского центра ИЖ, б.г.,с.86. 

[3] Шри Шри Рави Шанкар. Бог любит веселье и другие беседы. Изд. Московского центра ИЖ, б.г., с.88.

[4] http://artofliving.bg/bg/foundation/1-foundation.html

[5] Шри Шри Рави Шанкар. Бог любит веселье и другие беседы. Изд. Московского центра ИЖ, б.г., с. 34.

[6] Шри Шри Рави Шанкар. Капли света. Изд. Московского центра ИЖ, б. г.

[7] Шри Шри Рави Шанкар. Бог любит веселье и другие беседы. Изд. Московского центра ИЖ, б.г., с. 104.

[8] Аудиозаписи на 18 лекции на руски на Шри Шри Рави Шанкар: "Покой - это наша природа", "Вы устали?", "Упанишады", "В поисках Бога", "Вера - состояние ума" и др. В писмен вид част от лекциите вижте в: www.esatsang.ru и elina.zip.

За повече информация за противодействието ни спрямо сектите:

http://symvol.org/simvolnavqrata/index.php/crik

Храм „Св. св. Кирил и Методий”

Ул. „Г. Вашингтон” 47

София 1202

Сл. тел. 02/983 14 85, в. 215 - ЦРИК

Моб. тел. 0878 44 54 57

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб-сайт на храма и ЦРИК: http://www.symvol.org