Источник: fineworld.info.

Църковна дърворезба

 

Ставр. ик. Александър В. Георгиев и г-жа Лоте Раденкова

 

Школата по църковна дърворезба при Енорийския център на храм „Св. св. Кирил и Методий” е основана през 2005 година от г-жа Лоте Раденкова под прякото ръководство на ставр. иконом Александър В. Георгиев, председател на църковното настоятелство. 

Лоте Раденкова е родена на 28 август 1934 година в София. Завършва Софийския учителски институт, специалност „Математика, рисуване и ръчен труд”. След това завършва и математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи като учителка 28 години, след което постъпва в школата по дърворезба на проф. Петър Кушлев. Преподава дърворезба в някогашния „Дворец на пионерите”, където създава курса „Математика на резбованата плетеница и църковния орнамент” в рамките на същата школа. Един от малкото продължители на традицията на дебърската резба и на делото на школата на П. Кушлев в България днес. Лоте Раденкова почина на 5 октомври 2017 г., но остави след себе си верни приемници.

Новият преподавател е г-жа Елена Недкова, която води заниманията в понеделник, вторник, четвъртък, петък и събота от 16,00-20,00 ч. За връзка: моб. тел. 0889 71 26 88.

В сряда и неделя заниманията се поемат от г-жа Веселинка Дъбова - от 17,30-19,00 ч.

За записване:

Храм „Св. св. Кирил и Методий“
ул. „Г. Вашингтон“ 47 (до Женския пазар)
София - 1202
тел. 02 / 983 14 85

                                                   или                                                            

Храм „Св. св. Кирил и Методий“  (в двора)
Енорийски център – Школа по дърворезба – 3 ет.
Г-жа Лоте Раденкова -  моб. тел. 0888 67 14 57
Г-жа Елена Недкова - моб. тел. 0889 71 26 88