Источник: fineworld.info.

Църковна дърворезба

   

Школата по църковна дърворезба при Енорийския център на храм „Св. св. Кирил и Методий” е основана през 2005 година от г-жа Лоте Раденкова под прякото ръководство на иконом Александър В. Георгиев, председател на църковното настоятелство. 

Лоте Раденкова е родена на 28 август 1934 година в София. Завършва Софийския учителски институт, специалност „Математика, рисуване и ръчен труд”. След това завършва и математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи като учителка 28 години, след което постъпва в школата по дърворезба на проф. Петър Кушлев. Преподава дърворезба в някогашния „Дворец на пионерите”, където създава курса „Математика на резбованата плетеница и църковния орнамент” в рамките на същата школа. Един от малкото продължители на традицията на дебърската резба и на делото на школата на П. Кушлев в България днес.

За записване:

Храм „Св. св. Кирил и Методий“
ул. „Г. Вашингтон“ 47 (до Женския пазар)
София - 1202
тел. 02 / 983 14 85

                                                                                                                        или                                                                                                                        

Храм „Св. св. Кирил и Методий“  (в двора)
Енорийски център – Школа по дърворезба – 3 ет.
Г-жа Лоте Раденкова -  моб. тел. 0888 67 14 57

Занимания :  

От понеделник до петък, неделя – 11.00 ч. – 18.00 ч.