Источник: fineworld.info.

Работно време

 Работно време на храма:

Зиме: 07:00 - 18:00 ч.

Лете: 07:00 – 19:00 ч.

Начало на богослуженията:

Утреня:   07:30 ч.

Вечерня: 16:30 ч.

Св. Литургия се служи всеки ден веднага след утренята.

 ХРАМОВО ДУХОВЕНСТВО:

     

Ставрофорен иконом Александър Георгиев

/председател на църковното настоятелство/     

 

                        

                                                                                                                              Свещ. Захарий Димитров                      

Адрес: Храм "Св. св. Кирил и Методий" / Ул. "Г. Вашингтон" № 47 / София 1202 / България / Тел. 02 983 14 85 / Уебсайт: symvol.org

 

Снимки: Десислава Панайотова