Источник: fineworld.info.

Работно време

 Работно време на храма:

Зиме: 07:00 - 18:00 ч.

Лете: 07:00 – 19:00 ч.

Начало на богослуженията:

Утреня:   07:30 ч.

Вечерня: 16:30 ч.

Св. Литургия се служи всеки ден веднага след утренята.

 Д У ХО В Е Н С Т В О :

                                                            

                                         Ставрофорен иконом Александър Георгиев              Свещ. Методий Корчев                                Свещ. Захарий Димитров

                      /председател на църковното настоятелство/

Адрес: Храм "Св. св. Кирил и Методий" / Ул. "Г. Вашингтон" № 47 / София 1202 / България / Тел. 02 983 14 85 / Уебсайт: symvol.org

 

Снимки: Десислава Панайотова